Argument
Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii.
Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.
Şcoala este instituţia ce transmite copiilor gradual şi accesibil, în funcţie de vârsta lor, cunoştinţe despre natură, lumea şi societatea în care trăiesc, realizările şi experienţa înaintaşilor, tradiţiile şi obiceiurile valoroase care grefate pe elementele prezentului pot constitui baza cunoaşterii în viitor. Ea reprezintă imboldul generaţiei tinere în activităţile necesare atât lor cât şi societăţii, modelând astfel personalitatea şi caracterul tinerilor, capacitatea lor de a răspunde corespunzător tututror semnalelor ce le vin din jur.
Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale. De aici permanenţa actului educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea, capacitatea de adaptare a tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane. De aceea şcoala trebuie să dispună de planuri şi programe specifice pentru formarea deprinderilor de cunoaştere a naturii şi a vieţii sociale pentru însuşirea cunoştinţelor necesare socializării tineretului, pentru formarea personalităţii, a dezvoltării capacităţii şi abilităţilor cerute de dezvoltarea tehnologiei şi industriei actuale.