RAPORT DE ACTIVITATE DIRECTOR SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2020-2021

 

 

În anul școlar 2020-2021,Școala Gimnazială„Ștefan Micle”Feleacu are arondate,conform rețelei școlare aprobate de I.Ș.J.Cluj,următoarele structuri: Școala Gimnazială Gheorghieni și Școala Primară Vîlcele.

Anul școlar 2020-2021 a început pe data de 14.09.2020 în condiții de pandemie,moment care însă a fost precedat de pregătiri igienico-sanitare,reconfigurări și amenajări de săli de clasă, elaborări de planuri de acțiune și strategii proprii situației sanitare existente în acel moment,agreate de I.Ș.J.Cluj și DSP.