Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi au fost întocmite pe baza următoarelor:
1) Documente de evaluare şi diagnoză:
a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2022-2023;
b. Raportul de activitate pe anul şcolar 2021-2022;
c. Documente de raportare financiar-contabilă;
d. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.

2) Documente de proiectare:
a. Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2022 – 2026;
b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2021, 2022, respectiv 2023;