PLANIFICARE ACTIVITĂȚI SĂPTĂMÂNA VERDE AN ȘCOLAR 2022-2023

 

Scopul programului ,,Săptămâna verde” este:
– formarea unor comportamente responsabile față de mediul înconjurător;
– formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător, în
vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta.